Production Unit Management (C&A)

Production Unit Management (C&A)

NoFoto.gif

De leveranciers van C&A Buying moeten elke zes maand al hun productie-eenheden meedelen aan C&A. Vroeger gebeurde dit per fax en werden de gegevens manueel verwerkt. De doelstelling van deze toepassing is leveranciers de mogelijkheid te bieden om zelf hun eigen productie-eenheden te beheren via het internet.

De productie-eenheden van de leveranciers worden regelmatig gecontroleerd door inspecteurs van C&A. De rapporten van deze controles worden eveneens beheerd via deze toepassing.

Sommige productie-eenheden worden gebruikt door verschillende leveranciers van C&A, maar niet elke leveranciers refereert naar dezelfde productie-eenheid met dezelfde naam. Hierdoor is het moeilijk om dezelfde productie-eenheid bij verschillende leveranciers te identificeren.
Aangezien een productie-eenheid niet moet worden gecontroleerd voor elke leverancier apart, was het belangrijk dat de identieficatie van dezelfde productie-eenheid bij verschillende leveranciers zo snel en zo eenvoudig mogelijk kon gebeuren.

Deze ontwikkeling gebeurde in opdracht van Business Software Group.